ระบบสูบน้ำพลังานแสงอาทิตย์ (Solar Pumping System)
     โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นโคม ไฟที่ใช้สำหรับส่องสว่างบริเวณทางเดิน
ถนนเข้าหมู่บ้านตรอก ซอย ลานจอดรถ โดยใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
และสามารถเปิดปิดได้เองอัตโนมัติโดยจะเปิดในเวลากลางคืน 12 ชั่วโมงและปิด
ในเวลากลางวันเพื่อประหยัดพลังงานแม้นวันที่ไม่มีแสงแดดโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ยัง สามารถที่จะทำงานให้แสงสว่าง ต่อเนื่องได้อีกเป็นเวลา 3 วัน

ชุด Application

ระบบไฟฟ้าส่องสว่างเตี่ยว (แบบใหม่ตาราง)
ระบบไฟฟ้าส่องสว่างคู่ (แบบใหม่ตาราง)
ไฟ Sport Light
ชุดหลอด LED
ผลงานติดตั้งระบบ

 
  ชุดไฟส่องสว่างแบบเดี่่ยว  
IDA-8-30 WP
IDA-15-50 WP
IDA-20-80 WP
IDA-30-125 WP
  ชุดไฟส่องสว่างแบบคู่  
IDA-15-50 WPP (แบบตาราง)
IDA-20-80 WPP (แบบตาราง)
  ไฟ Sport Light  
Flatlight-123-30
IDA-FL-30-125 WP 11
IDA-FL-30-125 WP (แสงขาว)
IDA-FL-30-125 WP (แสงเหลือง)
IDA-30-125 WP
  โคมหลอด LED  
LED Steet Ligh 8 W
LED Steet Ligh 15 W
LED Steet Ligh 20 W
LED Steet Ligh 30 W